Ogłaszamy nabór do grupy TUS

Zapraszamy młodzież w wieku 15-17 lat na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) odbywające się  w grupach rówieśniczych pod opieką certyfikowanego trenera TUS.

 

Gdzie:  Ośrodek Psychoterapii  TuPrzystań , Katowice ul. T. Kościuszki 43/3

Kiedy:  Zajęcia będą odbywały się cyklicznie we wtorki – start 28 marca 2023r. godz. 17 do 18:30

 1. – 28.03.2023
 2. – 04.04.2023
 3. – 11.04.2023
 4. – 18.04.2023
 5. – 25.04.2023
 6. – 09.05.2023
 7. – 16.05.2023
 8. – 23.05.2023
 9. – 30.05.2023
 10. – 06.06.2023
 11. – 13.06.2023
 12. – 20.06.2023

Koszt:   1470 zł  (cykl 12 spotkań dla dzieci + pierwsze spotkanie z rodzicami 50 min + końcowe spotkanie z rodzicami 30 minut).

płatność w ratach

 • Rata nr 1 – 490 zł płatna do 28 marca 2023
 • Rata nr 2 – 490 zł płatna do 28 kwiecień 2023
 • Rata nr 3 – 490 zł płatna do 31 maja 2023 

Co to jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to warsztaty skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji społecznych, na poszerzaniu efektywnych strategii i sposobów funkcjonowania w relacjach społecznych, radzeniu sobie z emocjami – umiejętności ich odczytywania i nazywania zarówno u siebie jak i u innych. Zajęcia mają również na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości – „odkrywania siebie”. Wspierane będą umiejętności efektywnego komunikowania się (asertywności ale i umiejętnego słuchania), stawiania granic i szanowania granic innych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, budowania własnej tożsamości i samooceny.

W czym pomaga TUS? 

 • w problemach kontroli emocji i zachowań, w zmianie zachowań niepożądanych na akceptowalne w społeczeństwie
 • w trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią
 • ADHD, ADD, zespół Aspergera
 • w trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych – rówieśniczych
 • kłopoty i zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe

Cel spotkań :

Po zapoznaniu się z grupa i rozmowach wstępnych z rodzicami/opiekunami prawnymi cele szczegółowe będą dobrane indywidualnie do poszczególnych osób.

Cele główne to:

 • Rozpoznawanie emocji swoich i innych w poszczególnych sytuacjach
 • Zrozumienie pojęcia „złość” i jej wyrażania
 • Uświadomienie istnienia granic między ludźmi
 • Nauka stawiania swoich granic i szanowanie granic innych
 • Poznanie sposobów reagowania na zaczepki i agresję innych wobec nas
 • Poznanie znaczenia słowa „asertywność”
 • Rozróżnianie zachowań agresywnych, asertywnych i uległych
 • Nauka rozpoznawania sytuacji, w której powinniśmy prosić o pomoc
 • Zrozumienie pojęcia krytyka oraz informacja zwrotna
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Komplementowanie innych oraz reagowanie na komplementy
 • rozpoczynanie rozmowy z innymi ludźmi

Dla kogo jest TUS?

Trening skierowany jest głównie do młodzieży, która odczuwa  trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, odczuwa lęk, jest wycofana z grup społecznych takich jak np. społeczność  szkolna.

Jak będą wyglądały zajęcia?

Grupy rówieśnicze w składzie 5-10 osób będą pracowały wspólnie pod opieką certyfikowanego trenera TUS oraz terapeuty. W trakcie poszczególnych spotkań będziemy zajmować się innymi umiejętnościami ale w podobnej strukturze aby zachować spójność. Przez cały cykl spotkań grupy będą niezmienne, po to aby uczestnicy stworzyli bezpieczną i pełną zaufania przestrzeń,  która pozwoli im na zdobywanie dobrych doświadczeń i efektywne  przenoszenie nabytych umiejętności na inne sfery życia, takie jak szkoła czy życie rodzinne.

Zajęcia TUS w TuPrzystań są zorganizowane tak, aby dziecko mogło swobodnie rozmawiać o swoich potrzebach, pragnieniach i przede wszystkim o swoich trudnościach. Grupą będzie się opiekować dwóch psychologów – certyfikowanych trenerów TUS,  co wpływa na polepszenie pracy z młodzieżą jak i na indywidualnym podejściu do każdego uczestnika.

Kompetencje społeczne decydują o poziomie socjalizacji jednostki, jej dojrzałości do pełnienia rożnych ról społecznych – początkowo ucznia/dziecka a później małżonka, rodzica czy pracownika. Wpływają na nasze relacje z innymi, poziom atrakcyjności społecznej oraz osiąganie celów życiowych. Wiąże się to nie tylko z osiąganiem sukcesów, ale również z budowaniem samooceny oraz pewności siebie młodych osób.

Pobierz program warsztatów

Poniżej jest link do pobrania informatora o warsztatach.