Analiza Marzeń Sennych Techniką Psychodramy

Analiza Marzeń Sennych Techniką Psychodramy

Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów na szkolenie poświęcone marzeniom sennym.Na początek marzenia senne przeniesiemy na scenę teatru psychodramatycznego, gdzieprowadzącym będzie Jarosław Gliszczyński. Szkolenie będzie miało formę warsztatowądlatego będziemy...
Analiza Marzeń sennych w ujęciu Jungowskim

Analiza Marzeń sennych w ujęciu Jungowskim

Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów na szkolenie poświęcone marzeniom sennymw ujęciu jungowskim „Dążąc do poznania własnej głębi”, które poprowadzi Mirosław Giza Szkolenie będzie miało formę warsztatową dlatego będziemy pracować na własnychmarzeniach...
Trening Umiejętności Społecznych Marzec 2023

Trening Umiejętności Społecznych Marzec 2023

Ogłaszamy nabór do grupy TUS Zapraszamy młodzież w wieku 15-17 lat na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) odbywające się  w grupach rówieśniczych pod opieką certyfikowanego trenera TUS.   Gdzie:  Ośrodek Psychoterapii  TuPrzystań , Katowice ul. T....