Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to najczęściej dwa trzy spotkania i są
skierowane dla:
– osób pragnących zorientować się w naturze swojego problemu i uzyskać
wskazówki, co do najlepszej formy pomocy,
– osób potrzebujących doraźnej pomocy psychologicznej, ukierunkowania,
rozjaśnienia i lepszego zrozumienia sytuacji życiowej, w której się aktualnie
znajdują w tym w sytuacjach kryzysowych.