Psychoterapia grupowa

forma leczenia poprzez kontakt z większą ilością osób doświadczających
podobnych problemów. Terapia prowadzona jest przy udziale dwóch
terapeutów. W terapii grupowej poprzez interakcje z pozostałymi
uczestnikami można uzyskać szerszą perspektywę siebie samego w tym
doświadczanych trudności. Terapia grupowa umożliwia poradzenie sobie z
doświadczanymi trudnościami. Pozwala również na lepsze funkcjonowania
w relacjach społecznych.