Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia skupia się na poszerzaniu świadomości, dzięki czemu doświadczanie
własnych pragnień, emocji, myśli i zachowań staje się bardziej pełne, a
odpowiedzialność i sprawczość w kierowaniu własnym życiem przywracana jest na ręce
klienta. W psychoterapii ujmuje się człowieka całościowo i indywidualnie, co oznacza że
wszystko, co dotyczy klienta jest jednakowo ważne, jego historia, emocje, myśli,
odczucia w ciele a także to, że klient jest niepowtarzalną jednostką, która żyje i
doświadcza różnych rzeczy w niepowtarzalny sposób. W psychoterapii ważne jest też
odnoszenie się do teraźniejszości – tzw. „Tu i teraz”, czyli że wszelkie przeszłe i
przyszłe trudności rozpatrywane są w kontekście tego jak kształtują teraźniejszość
klienta. Takie ujęcie i podejście pozwala lepiej zrozumieć klienta i skuteczniej
udzielać mu pomocy.
Jest to cykl sesji następujący po zdiagnozowaniu problemu. W takcie jej kolejnych
faz osoba poddana psychoterapii uświadamia sobie tłumione emocje, kompleksy i
zahamowania, determinujące jego zachowania, które zwykle są nieświadome i
pozostające poza kontrolą. Umożliwia pacjentowi, przy jego zaangażowaniu, możliwość
dokonania w sobie radykalnych pozytywnych zmian pozwalających na przywrócenie
kontroli nad własnymi poczynaniami i odczuciami, urealnia jego najczęściej zaburzony
obraz świata i ludzi. Przywraca zdolność do samostanowienia i podejmowania
odpowiedzialnych decyzji, które wcześniej były trudne lub wydawały się niemożliwymi
do podjęcia. Szczegółowy cel terapii ustalany jest indywidualnie.