Psychoterapia młodzieży

jest to cykl spotkań gdzie po wstępnej diagnozie określa się cele pracy
związanej z przeżywanymi trudnościami. W pracy uwzględnia się okres
rozwojowy i zachodzące w nim procesy. Pomoc w zrozumieniu własnych
odczuć, emocji i zachowań.